Bemutatkozás

Pro Professione // Bemutatkozás


Mit érdemes tudni a Pro Professione Alapítványról?

A Pro Professione Alapítvány politikamentes magánalapítvány.

Az alapítványt mind támogatási volumene, mind megvalósult programjainak száma saját területén az egyik legnagyobb hazai magánalapítvánnyá emeli. Alapítványunk az elmúlt tizenkét esztendőben egyik jelentős szereplőjévé vált a Magyarországról határon túli magyarok körébe irányuló támogatáspolitikának.

A Pro Professione Alapítvány magánalapítványként az állami támogatási rendszer hiányterületein igyekszik támogatni a minőségi kezdeményezéseket.

Osztva a magyar politikai közvélemény hosszú évek óta egységes álláspontját, mely szerint alapvető nemzeti érdekünk a határon túli magyar közösségek szülőföldön érvényesülésének elősegítése, a Pro Professione Alapítvány tevékenységében a következő prioritásokat határozta meg:

- az oktatásügy támogatása minden szinten
- a civil szféra támogatása
- a tudományos kutatás és az intézményrendszer fejlesztése
- a vidékfejlesztési és a humán erőforrás-fejlesztési projektek támogatása
- a történelmi magyar egyházak közintézményeket fenntartó tevékenység-nek támogatása

A fent soroltakon kívül egy-egy időszak sajátos szükségleteihez igazodva az Alapítvány a következő területeken nyújtott még támogatást:

- a média és könyvkiadás
- határon túli magyar sajtó, könyvkiadás és kulturális programok
- a örökségvédelem, épített környezet megóvása
- nyári táborok határon túli fiatalok számára
- nemzetközi kisebbségvédelem
- szociális segélyezés

Az Alapítvány 1992 óta közel 730 millió forint támogatást nyújtott.

A magánalapítvány szerepe a támogatáspolitikában

A magánalapítvány célját és szerepét kezdetektől fogva az állami támogatási rendszer kiegészítésében, illetve az állami szféráétól eltérő, rugalmasabb támogatási struktúra kialakításában látta a PPA Kuratóriuma. E céloknak megfelelően kiemelt támogatásra számíthattak azok a célok és pályázók, akik az állami támogatási rendszerből nem, vagy nem kellő mértékben számíthattak juttatásokra. Ugyancsak kiemelten támogatta Alapítványunk a gyors megoldást igénylő projekteket, amelyek esetében a közalapítványi döntéshozatal időtartama veszélyeztette volna a pályázati célok megvalósulását, a magyar közösségek számára fontos intézmények és létesítmények fennmaradását.

A magyar állami támogatásban alig, vagy egyáltalán nem reménykedhető, az Alapítvány által támogatott projektekre kiváló példa a lengyel programok, a görögkatolikus iskolaprogram; a gyors segítséget igénylő projektek közül az oktatásügynek nyújtott támogatások, például a nagyváradi kollégium projekt, az erdélyi református egyházak és Kató Béla püspökhelyettes segítségével megvalósított erdélyi szórványprogramok. Ugyancsak jelentős összegeket áldozott az alapítvány a határon túli magyar lap- és könyvkiadás támogatására, fenntartására. Jelentős állami feladatokat vállalt át Alapítványunk a Pro Professione Kht. keretében megvalósított célokkal is, példaként említjük Hargita megye középtávú vidékfejlesztési tervének kidolgozását, a Magyarországon megvalósított továbbképzési programokat, illetve Alapítványunk egyik sikeres kezdeményezését, a mezőmadarasi fejlesztési tervet.