Események

InfoNet // Események


ALAPKÉPZÉS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK TERVEZÉSÉHEZ

2007. October 24.

A képzés célja

A szlovák-magyar közös határszak mentén tervezett gazdasági és kulturális együttmûködést megalapozó és segítõ hálózat létrehozásának külsõ feltételei nagyon jók, idõzítése jól illeszkedik a 2007-2013 közötti Európai Uniós költségvetési idõszakra prognosztizált társadalmi és gazdasági változásaihoz. A határon átnyúló fejlesztési programok, gazdasági és társadalmi együttmûködések keretei alapvetõen megváltoznak 2008-tól. Egyrészt schengeni belsõ határok megszûnésével a gazdasági kapcsolatok erõsödnek, új együttmûködési modellek jönnek létre. Másrészt az EGTC (Európai Területi Együttmûködési Csoport) rendelet várható hatásaként a korábbi évek megosztott modernizációs programjai helyett esély van a határ két oldalán lévõ kistérségek szerves, egybefüggõ fejlesztésére a határon átnyúló vidékfejlesztési programok megvalósításával, organikus együttmûködések segítésével.

Jelen képzési programunk célja a magyar-szlovák közös határszakaszon elhelyezkedõ területileg hátrányos helyzetû vidéki szervezetek és intézmények, önkormányzatok felkészítése az eurorégiókat felváltó, jogi személyiséggel rendelkezõ ún. EGTC-k létrehozására és mûködtetésére valamint a határon átnyúló partnerségben megvalósuló közös gazdasági, kulturális és társadalmi programok tervezésére. A képzés során a résztvevõk megismerik a határon átnyúló együttmûködések módszertani alapjait, jogi kereteit, potenciális forrásait valamint a programok társadalmasításának eszközeit

Hosszú távú cél, hogy a képzést követõen helyi szinten kialakuljanak az együttmûködõ
csoportok, amelyek a megismert technikák és módszerek és részvételi technikák alkalmazásával
képesek határon átnyúló helyi projekteket megvalósítani és ezekkel a technikákkal a helyi
közösség más tagjait is megismertetni.

Az EGTC rendelet értelmében az együttmûködõ csoportoknak képeseknek kell lennie a az EU által társfinanszírozott együttmûködési programok (ERFA, Strukturális Alapok) és az állami vagy regionális/megyei/járási szinten kezdeményezett programok végrehajtására. E tekintetben a menedzsment feladatokat ellátni képes mikrotérségi gesztorok, munkaszervezetek felkészítése elsõdleges fontosságú, mert csak így nyílik lehetõség arra, hogy az együttmûködõ települések valós igényeinek megfelelõ területi együttmûködések és adekvát programok meg is valósuljanak.

A képzés keretprogramja

A képzés a Pro Professione Alapítvány (Magyarország) és a Szövetség a Közös Célokért (Szlovákia) együttmûködésében megvalósuló „A gazdasági és kulturális együttmûködést megalapozó és segítõ hálózat létrehozása” Interreg IIIA HUSKUA/05/01/303 program keretén belül kerül megvalósításra az Echo Innovációs Mûhely közhasznú egyesület szervezésében három modell-térségben.

A képzés idõpontja és helyszíne

Térség

Idõpont

Helyszín

Komárom-Tata-Komarno

2007.okt. 24-25-26.

Komarno

Hotel Európa

94501 Komarno, M.R. Stefanika u. 1.

(Slovakia)

Salgótarján-Losonc

2007.okt. 24-25-26.

Salgótarján

Galcsik Fogadó

3100 Salgótarján, Karacs út 9.

(Magyarország)

Edelény-Rozsnyó

2007.okt. 24-25-26.

Jósvafõ

Tengerszem Szálló

3758 Jósvafõ, Tengerszem oldal 1.

(Magyarország)

A képzési tematika

Cím

Téma

Elõadó

Forma

A közösségi alapok és kapcsolódásuk a határon átnyúló programokhoz

(2007-2013)

§ Strukturális alapok célrendszere

§ Támogatandó prioritások

§ Végrehajtási fõ szabályok

§ Programozási követelmények

Dr. Kulcsár László

(Szent István Egyetem, NYME)

elõadás

Az EGTC rendelet és annak hatása a határon átnyúló mikrotérségi együttmûködésekre

§ EGTC elõzményei

§ implementációs szakasz

§ részvételi lehetõség, célterületek

§ gesztor szervezetek

Dr. Jankai Norbert

(Ister Granum Kht.)

elõadás

Európai Területi Együttmûködés magyar-szlovák operatív programjának prioritásai és beavatkozási területei

§ célterület

§ startégiai elemek

§ specifikus célok

§ prioritási tengelyek

§ kapcsolódó pályázati rendszer

Ocskay Gyula

(Ister Granum Kht.)

elõadás

A projekt tervezése

§ projekt ötlet részletezése

§ logikai keretmátrix gyakorlása

Ruff Tamás

(Echo Survey Institute)

Gyakorlat

A határon átnyúló kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás

§ szükségletfeltárás folyamata kvalitatív módszerek

§ kvantitív módszerek

§ elemzési szintek

Mahler Balázs

(Echo Research Center Magyarország)

Elõadás+

gyakorlat

Leader tapasztalatok az Európai Unióban

§ nemzetközi tapasztalatok

§ partnerség a közösségi kezdeményezésben

Dr. Nemes Gusztáv

(MTA Közgazdasági Kutatóintézet)

Elõadás+

esettan.

Közös lépések - Közös utak

§ hálózati munka fejlesztése

§ határon átnyúló szervezeti együttmûködések

Varga Endre

(SZMM CISZOK program)

Gyakorlat

http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=137535&archiv=1&next=0

http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=137971&archiv=1&next=0

http://www.mtv.hu/videotar/?id=12984#asd