Események

InfoNet // Események


A projekt 4. szakaszának zárójelentése

2008. March 14.

4. SZAKASZ

A projekt negyedik szakasza két fõ feladatot írt elõ:

- Megvalósíthatósági tanulmány készítése és workshop szervezése és lebonyolítása

(A kialakításra kerülõ információs pontok mûködését, az európai tájékoztatási rendszerekhez történõ csatlakozását célzó megvalósíthatósági tanulmány a pályázatban eredetileg a Rural Carrefours (Vidéki Tájékoztatási Szövetség) hálózathoz kapcsolódóan került betervezésre. Az említett hálózat azonban 2005. január 1-jével megszûnt, ennek megfelelõen egy módosított tematikájú tanulmány készült el)

- Információs anyagok kidolgozása és terjesztése (szlovák partner feladata)

A jelen, 4. záró szakaszában a projekt eredeti elõirányzataiból a hálózati információs anyagok kidolgozása és terjesztésének megkezdése még nem valósult meg illetve nem indult el, mivel az e feladatokért felelõs szlovák partner a szlovák irányító hatóságtól halasztást kért és a halasztásra az engedélyt 2008. április 30.-ig megkapta.

- A két fõ feladathoz járult még az elõzõ szakaszról áthúzódó képzési anyag honlapra történõ elhelyezése, a képzési tréningek megszervezése és lebonyolítása valamint az integrált honlap (szlovák partner) kialakítása és feltöltése. (A Hálózat honlapja www.info-net.sk címen mûködik)

Jelen szakaszban sikeresen elkészült és megvalósult a 3. szakaszból áthúzódó képzési program három modell-térségben.

Képzési programunk célja az volt, hogy a magyar-szlovák közös határszakaszon elhelyezkedõ területileg hátrányos helyzetû vidéki szervezetek és intézmények, önkormányzatok szakembereit felkészítsük az eurorégiókat felváltó, jogi személyiséggel rendelkezõ ún. EGTC-k létrehozására és mûködtetésére valamint a határon átnyúló partnerségben megvalósuló közös gazdasági, kulturális és társadalmi programok tervezésére. A képzés során a résztvevõk megismerték a határon átnyúló együttmûködések módszertani alapjait, jogi kereteit, potenciális forrásait valamint a programok társadalmasításának eszközeit.

Hosszú távú cél volt, hogy a képzést követõen helyi szinten kialakuljanak az együttmûködõ csoportok, amelyek a megismert technikák és módszerek és részvételi technikák alkalmazásával képesek határon átnyúló helyi projekteket megvalósítani és ezekkel a technikákkal a helyi közösség más tagjait is megismertetni.

A képzés három helyszínen párhuzamosan három napon keresztül zajlott Révkomáromban, Salgótarjánban és Jósvafõn. A résztvevõket három szlovák és három magyar térségbõl toboroztuk: a komáromi, edelényi, salgótarjáni kistérségekbõl valamint a rozsnyói, losonci, komáromi járásból.

Mindhárom képzési helyszínen csoportfacilitátor segítette az eredményes gyakorlati munkát és a technikai feltételek zavartalan mûködését. A képzésre mindösszesen 67 fõ jelentkezett, ezek közül 54 végezte el sikeresen, ami azt jelenti, hogy 80 százalékuk a foglalkozások legalább kétharmadán ott volt. Ez utóbbi volt a feltétele ugyanis a tanúsítvány kiállításának.

A napi értékelõ kérdõíven a szervezésre, a képzés színvonalára, hasznára, jellegére, hangulatára is rákérdeztünk minden nap, minden helyszínen., ennek alapján készült el a Résztvevõi értékelés.

A képzés szervezõi és elõadói látnak esélyt arra, hogy a résztvevõk közül a jövõben helyi facilitáló szervezeteket alakítsanak ki, amelyek térségükben elérhetõ módon és hatékonyan tudnak közremûködni a határ menti együttmûködések segítésében. Erre egyrészt az EGTC-k szervezeti és mûködési köre lehet egy keret, illetve egy másik keret lehet ún. infópontok hálózata.

A projekt részeként egy újabb tanulmány készült el, amelynek keretében azt is vizsgálták, hogy miként kapcsolódhat specifikusan a határon átnyúló együttmûködést támogató információs rendszer (Info-Net Hálózat) az Európai Unió tájékoztatási hálózatához. Ebben a szakértõk alapvetõen azt tartják szerencsésnek, ha már meglévõ funkcióhoz/szervezethez kapcsolják ezt az információs tevékenységet. Jelenleg a határ mindkét oldalán két-két irodát kíván a program biztosítani.

A témában 2008. január 29-én de. 10.00 órai kezdettel workshopot rendeztünk Esztergomban.