Hírek

Legfrissebb - Hírek // Hírek


Díjátadás Szegeden

2006. November 10.

Pro Scientia Hungarica Díj

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke Pro Scientia díjat adományoz ENTZ GÉZA mûvészettörténésznek a határon túli magyar tudományos intézményrendszer 1990. utáni újjáélesztésében, fejlesztésében és mûködtetésében játszott sokoldalú kezdeményezõ és folyamatos támogató közremûködéséért. E tevékenységnek most csak néhány fontosabb mozzanata: 1991-ben a MEH politikai államtitkáraként megszervezte a ma is eredményesen mûködõ Teleki László Alapítványt. Az Alapítvány célja olyan tudományos mûhely létrehívása volt, amely hosszú távú nemzeti stratégiánk megalapozásához képes a Magyarország jövõjére meghatározó térségi, mindenekelõtt közép-európai és balkáni folyamatokat sokoldalúan kutatására és értelmezésére. Meghatározó szerepet vállalt az Erdélyi Magyar Tudományegyetem mûködtetési koncepciójának kialakításában. A Mûemlékvédelmi Hivatal elnökeként sokat tett a kárpát-medencei magyar kulturális örökség korszerû védelme és ápolása tudományos megalapozása érdekében. Az általa vezetett Pro Professione magánalapítvány 1994 óta évi több tízmilliós nagyságrendben rendszeresen nyújt támogatást tehetséges határon túli magyar diákoknak a felsõoktatásban posztgraduális és doktori képzésben, hozzájárul a határon túli magyar tudományos infrastruktúra fejlesztéséhez, képzési programokhoz, kutatási projektekhez és tudományos publikációkhoz. A díjat Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA elnöke adta át.

A kitüntetetteknek gratulálunk!

http://www.mta.hu/index.php?id=634&backPid=390&tt_news=3167&cHash=119dcd236c

 

Pro Scientia Hungarica Érem:

A Pro Scientia Hungarica érem létesítését a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 1991-ben határozta el, 54/1991. számú határozatával. Célja a magyarországi tudományos életet az MTA forrásainak jelentõs bõvítésével támogató személyiségek elismerése. Az Érem egyfokozatú, odaítélésérõl az Elnökség eseti javaslat alapján dönt. Az érem elõlapján: a Magyar Tudományos Akadémia mára már közismert logója, a tanulmány elején ismertetett nõalak látható. Két oldalt köriratszerûen  PRO SCIENTIA  HUNGARICA  felirat olvasható, a nõalak lábai alatt kurzív számokkal az Akadémia alapításának éve: 1825. A pajzson az alkotó Csikszentmihályi Róbert CSR monogramja olvasható. A hátoldalon hat sorban SEMPER / HONOS / NOMENQUE / TUUM / LAUDESQUE / MANEBUNT felirat olvasható Az érem öntött, bronz, 100 mm átmérõjû.