Hírek

Legfrissebb - Hírek // Hírek


Játszóházas konferencia

2012. July 9.

 

Az immár ötödik éve tevékenykedő Szovátai Népi Játszóház célja a népi kultúra és néphagyományok ápolása, valamint ennek a népi kultúrának, nemzeti örökségnek az átadása a különböző nemzedékeknek. Éves tevékenységünk, amely a jeles napok és ünnepkörök mentén szerveződik, az 5-14 éves korosztályt kívánja megszólítani, emellett pedig továbbképzéseket, szakmai rendezvényeket szervezünk pedagógusok számára.

Utóbbi szakmai rendezvényünkön játszóházas kollegák, játszóház vezetők-szervezők vettek részt Erdélyből és az anyaországból.

Kodály Zoltán üzenetét választottuk mottónak, amikor megszerveztük első játszóházas konferenciánkat, amely a Teleki Oktatási Központban kapott helyet, június 27-30 között.

Ezúttal elsősorban erdélyi játszóházas csoportokat, valamint a Budapesten élő, bukovinai székely, Fábián Éva népmesemondó-népzenészt hívtuk meg a nemzetközi szakmai rendezvényre, azzal a céllal, hogy megoszthassuk tapasztalatainkat, élményeinket, megismerjük és tanuljunk egymás tevékenységéből, megoldásokat keressünk a játszóház szervezése során felmerülő problémákra, kihívásokra. A konferencián ugyanakkor részt vehettek a téma iránt érdeklődő pedagógusok is.

 

Az erdélyi játszóházak szép számban képviseltették magukat, és bemutatták színvonalas, értékteremtő tevékenységeiket.

A csernátoni Csiporkázó Játszóház részéről Rádu Ibolya élményszerű és gyakorlatias előadásában összefoglalta a játszóház rendeltetésének lényegét, mint a nyelvi, tárgyi és zenei anyanyelv megalapozását, ápolását, átörökítését, majd Rádu József és Ibolya irányításával kötélverés, szalmafonás, hengerfonás technikáját sajátították el a résztvevők.

A sepsiszentgyörgyi Ségercz Ferenc a pásztorfurulyázás rejtelmeibe vezetett be, elámítva furulyajátékával.

A székelyudvarhelyi Kuckó Egyesület részéről Bencze Ilona mutatta be az általuk szervezett hagyományőrző tevékenységeket, Ádám Katalin a csíkszeredai hagyományápolás gazdag tárházát ismertette.

A székely hagyományos bútorfestés anyagait és technikáját ismerhettük meg a szovátai Mihály Ferenc restaurátor szakszerű és színvonalas előadásából, amelyet követően minden résztvevő kipróbálhatta bútorfestési tehetségét, életre keltve a székely-magyar népi motívumok sokaságát.

A gyergyószentmiklósi Portéka Egyesület színes bemutatkozója után a batikolás, szalagszövés és növényi gyapjúfestés népi technikáit sajátíthatták el a lelkes résztvevők.

A konferencia színvonalát emelte jelenlétével Fábián Éva, aki „Gyökér adja fáját, fája adja ágát…” című előadásával, valamint az élő beszéd magas művelőjeként elmondott mesemondásaival lenyűgözte a játszóház vezetőket és pedagógusokat egyaránt. A népmesemondásra vonatkozó gyakorlati tanácsai, illetve a személyes előadásmódja, a bukovinai székely nyelvjárást nem titkoló ízes beszéde, a népmesébe ágyazott népdalok és mondókák pillanatok alatt elvarázsoltak, meggyőztek az élő beszéddel – nem könyvből olvasott, vagy szó szerint – mondott mese fontosságáról, hitelességéről.

A konferencia utolsó napja a másság elfogadásának, az integrálásnak a jegyében zajlott. Kolozsi Kata és Vágási Júlia óvónők bemutatták a kolozsvári mozgáskorlátozott gyerekek magyar nyelvű játszóházát, a gyergyószentmiklósi Gáspár Judit és Pupák Felméri Zsuzsanna pedig ugyancsak hátrányos helyzetű, valamint fogyatékos gyerekek számára szervezett sikeres játszóházas próbálkozásokról számoltak be. Az előadásokat követő, Péterffy Csilla marosvásárhelyi gyógypedagógus irányításával történő kerekasztal beszélgetésen a fogyatékos gyerekekhez való helyes viszonyulásról beszélgettünk, hangsúlyozva a néptánc, népzene, mondókázás-éneklés fejlesztő, gyógyító hatását e gyerekekre (is) nézve.

„Lényeges dolgokat az emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el.” – idézte Márai Sándor gondolatait egyik résztvevő a konferenciával kapcsolatos élményeit, az elhangzott ismeretek hasznosságát, hasznosíthatóságát illetően.  A búcsúzást megelőzően a megjelentek mindannyian kifejezték elismerésüket és köszönetüket a gazdag rendezvények, az eredményes programok, a gyakorlati és hasznos tapasztalatok, melyeknek folytatását várják.

A konferencia megszervezésének lehetőségéért köszönet a Nemzeti Kulturális Alap főtámogatásáért, a Pro Professione Alapítvány lebonyolítói segítségéért, valamint a Teleki Oktatási Központnak a rendezvény helyszínének biztosításáért.