Hírek

Legfrissebb - Hírek // Hírek


Marosvásárhely épített öröksége, konferencia

2016. December 10.

 

Néhány éve kezdte működését egy fiatal művészettörténészekből álló csapat, amelynek elsődleges célja Marosvásárhely épített örökségének számbavétele, dokumentálása, majd közkinccsé tétele. Az eredmények megosztására konferenciákon, tudományos dolgozatokban, internetes felületeken kerül sor. 

 

A program támogatói  a Maros Megyei Tanács, a Rómer Flóris Terv, valamint a Pro Professione Alapítvány.

 „A város teljes területére kiterjedő műemlék topográfiai projekt nem csupán a hivatalosan műemlékké nyilvánított épületek, hanem az összes építészeti, városképi szempontból jelentős elem felleltározását célozza, a köztéri szobrokig és a tűzcsapokig. A munkálatok során történeti adatgyűjtés, részletes művészettörténeti leírás, fotódokumentáció, adott esetben pedig építészeti felmérés készül az épületekről, emlékekről. Az építészettörténeti kutatás tudományos szempontjai mellett a projekt fontos célkitűzése az épített örökség népszerűsítése, problémáinak tudatosítása a marosvásárhelyiek körében.” A munkát zömmel a Maros Megyei Múzeum munkatársai és más, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem művészettörténeti tanszékén tanult fiatal szakemberek végzik. 

„Hosszas előkészítés után, 2013 nyarán indult a projekt, a terepmunka és a történeti feltárás akkor kezdődött el. Ezt megelőzte 2012-ben egy előkészítő műhelykonferencia, ahol vázolták a leltározás tudományos alapelveit, kereteit. 

A város színeváltozása III.

A feldolgozás egyrészt terepmunkát foglal magába, ez az épület fotódokumentálását, bejárását, művészettörténeti leírását jelenti, ezután következik a történeti rész elkészítése, a levéltári adatok összegyűjtése, majd a kettő összevetése. „Az eredményeket erre a célra rendszeresített adatlapok összegzik, de tudományos munkák formájában is igyekszünk publikálni azokat.

Folyamatban van egy erre a célra létrehozott internetes adatbázis programozása, ezt 2017 elején tehetjük végre a nagy nyilvánosság számára is elérhetővé. Ez az online felület lesz az alapszintű közzétételi fóruma ezeknek az eredményeknek”– tudtuk meg Orbán Jánostól.

A munkát kizárólag olyan fiatal művészettörténészek, építésztörténészek végzik, akik az utóbbi 10-15 évben fejezték be tanulmányaikat a kolozsvári BBTE művészettörténet tanszékén. „Igen fontosnak tartom, hogy történészi és művészettörténészi képzettségük révén végre szakmai szempontok szerint tudják a marosvásárhelyi épített örökség feltárásának feladatát ellátni, meghaladva a sokszor nem eléggé hiteles, vagy túlzottan anekdotikus ihletettségű helytörténeti szemléletmódot” – vallja a művészettörténész.

A közelmúltban számos konferencián mutatták be az eredményeket, a 2012-ben lezajlott Gyorsuló metamorfózis című fórumot a 2013–2014-ben két újabb ülésszak követte A város színeváltozása címmel. Ennek a – már hagyományossá váló – konferenciának a harmadik kiadását december 10-én, szombaton szervezik a Maros Megyei Múzeum várbeli épületében