Hírek

Legfrissebb - Hírek // Hírek


Szászbogácsi Nyári Egyetem

2019. August 19.

 

Idén első alkalommal került megrendezésre a Szászbogácsi Nyári Egyetem, amellyel hagyományt és aktív szakmai kapcsolatot kívánnak teremteni a résztvevő intézmények hazai és erdélyi egyetemek hallgatói és oktatói között. A nyári egyetem témája az erdélyi szászok középkori művészete köré épült.

A nyári egyetem résztvevői a magyarországi és romániai művészettörténet, építészettörténet és restaurátor képzés egyetemi műhelyeiből kerültek ki, így hallgatók és oktatók képviselték a Babeș–Bolyai Tudományegyetemet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, a Károli Gáspár Református Egyetemet, a Magyar Képzőművészeti Egyetemet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet is.

A 2019. július 28. és augusztus 5. között megrendezett nyári egyetemen minden tanszékről egy-egy vezető oktató, és három-három hallgató vett részt. A program célja az volt, hogy a hallgatók számára korszerű művészettörténeti, műemléki és restaurátori ismereteket nyújtson. Ennek megfelelően három fő elemet fedett le a program:
• elméleti képzés, előadótermi előadásokkal, melynek tematikája az erdélyi szász művészet történetéhez kapcsolódtak; 
• gyakorlati képzés, elsősorban korszerű műemlékes és restaurátori ismeretek elsajátítása céljából – ennek helyszíne a szászbogácsi templom volt;
• tanulmányi kirándulás a környék műemlékállományának tanulmányozására, az elméleti képzés tematikájához szorosan kapcsolódó helyszínekre.

 

A tábor előadói között volt Takács Imre intézetvezető (ELTE), aki az erdélyi szászok művészeti örökségéről tartott előadást. Szakács Béla Zsolt tanszékvezető (PPKE) az erdélyi szászok középkori építészetéről, míg Jékely Zsombor tanszékvezető (KRE) az erdélyi középkori falfestészetről beszélt. Entz Géza művészettörténész előadásában a 15. századi erdélyi szász templomok kapuzatait ismertette, Mihály Ferenc restaurátor pedig az erdélyi szász templomok faberendezését mutatta be.

A nyári egyetem része volt a helyszínül szolgáló szászbogácsi (Bogeschdorf, Băgaciu, ma Románia) evangélikus templom bejárása is, melynek célja volt a templom építéstörténetének, műemléki értékeinek felmérése és az épületet ért legfontosabb műemléki beavatkozások áttekintése. Ehhez szakvezetést az Arcus Egyesület biztosított. Az egésznapos program a módszertani prezentációk köré épült: Krähling János építészmérnök, tanszékvezető (BME) a Történeti épületek felmérésének, dokumentálásának módszertana. Értékleltár/helyiségkönyv készítésének módszertana címmel, Bóna István festő-restaurátor művész (MKE) A restaurálás fogalmának ismertetése. A középkori művészeti technikák rövid ismertetése, különös tekintettel a német művészetre. Az épületkutatás és a restaurátori felmérés módszerei. Falképfeltárás és dokumentálás módszertana, oltárok és egyéb berendezések restaurátori vizsgálata címmel tartott órát a nyári egyetem résztvevői számára. Ezután következett a gyakorlati csoportmunka feladatainak ismertetése, munkacsoportok kialakítása, hiszen a hallgatók három, hat fős csoportba osztva dolgoztak az elkövetkező napokban (csoportonként egy-egy hallgató minden egyetemről), amelyek rotációs rendszerben vettek részt a munkában, az alábbi témakörökben:
– épületfelmérési gyakorlat (a templom külső és belső formái, erődítések), értékleltár adatlapok felvétele – BME vezetésével;
– restaurátori vizsgálati és dokumentációs gyakorlat (kőszobrászat, falképek, faberendezések) – MKE vezetésével
– művészettörténeti dokumentációs gyakorlat (megfigyelések, felmérés, leírás) –a művészettörténeti tanszékek vezetésével

A terveknek megfelelően sor került a templom nyugati és déli kapujának felmérésére, alaprajz készítésére manuáléra felvitt méretadatokkal; profilfelmérésekre kézi mérőeszközökkel; a kapu műformáinak és ornamentikájának stíluselemzésére, majd a templom főoltárnak leírására; oltártipológiai elemzésre; ikonográfiai leírására; az 1500 körüli templomdíszítés emlékeinek leírására és értelmezésére (stallumok, feliratok, ajtóvasalatok), illetve az Utolsó Ítélet falkép összevetésére az 1400 körüli falképpel és feliratos anyaggal. A feladatok közé tartozott a templom építészeti töredékeinek felmérése, leírása, katalogizálása és értelmezése.

A nyári egyetem keretén belül a hallgatók meglátogathatták a medgyesi, a szászivánfalvai, a baráthelyi, az eceli, a somogyomi, a darlaci, a küküllőkőrösi, a berethalmi, a riomfalvai, az almakeréki és a segesvári evangélikus templomokat is.

A Sapientia Egyetem média szakos hallgatóinak részvételével elkészült a szászbogácsi épületegyüttes fotódokumentációja. Az előadásokról, a műemléki felmérő dokumentációs munkáról és a kirándulásokról fotódokumentáció készült.

A szervezők tervezik, hogy a nyári egyetemről illusztrált kiadvány jelentetnek meg, amely a szászbogácsi evangélikus templom történeti és művészettörténeti leírására tesz kísérletet; illetve tartalmazni fogja a tervezett szászbogácsi műemléki továbbképző és dokumentációs központ programjának ismertetését; a 2019-es nyári egyetem bemutatását rövid összefoglalókkal a megvalósult programokról, az elért eredményekről.

 

Az előadók mellett a nyári egyetemen részt vettek:
ELTE: Szabó Katalin, Suba Zoltán, Szathmári Edina
PPKE: Bernáth Zsófia, Fábián Eszter, Vörös Judit
KRE: Delix Celina, Nagy Katalin Zsanett, Fehér Csongor
MKE: Boga Clementina, Gheorgita Noémi Borbála, Szentirmai Boglárka
BME: Jobbik Eszter, Zslebics Judit, Völgyesi Péter
BBTE: Pakó Klára művészettörténész, Kovács Zsolt művészettörténész, Miklós Nóra, Jánosi Anett, Lénárt Tamás

 

A program támogatói:

Nemzeti Kulturális Alap,

Bethlen Gábor Alap,

Pro Professione Alapítvány,

Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány,

Arcus Egyesület.

Forrás: https://www.evangelikus.hu/190807-szaszbogacs