Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


Fejlesztési lehetőségek a Kis-Küküllő mentén

2011. March 1.

Jelen tanulmány egy hosszabb kutatási folyamat közbülső állomását jelenti. A kutatást 2008-ben kezdtük egy közösségi aktivitást növelő rendezvénnyel. A projekt három Kis-Küküllő menti településen segítette elő az európai uniós források fogadását és felhasználását. A projekt keretében egy előkészítő és igényfelmérő látogatáson vettünk részt, és egy tréninget tartottunk Székelyvéckén (Szülőföld Alap által támogatott (regisztrációs kód: HU000934-001, projektfelelős: Dr. Farkas Tibor).

2009-ben a Pest megyei Önkormányzat támogatásával egy falukutató tábort szerveztünk Székelyvécke községben. A mostani kutatásba további falvakat vontunk be. Célunk a Kis-Küküllő menti elzárt települések fejlesztési lehetőségeinek a feltárása és néhány fejlesztési javaslat körvonalazása. Székelyszálláson, Magyarzsákodon és Székelyvéckén túl jártunk Raván, Bözödön, Pipén és Csöbön is. A projektünk gazdasági-és társadalmi hatásai azért lehetnek jelentősek, mert a fejlesztések elindításához nélkülözhetetlen a helyzetfeltárás, csak ennek mentén tudnak a különböző fejlesztési ötletek megvalósulni.

Továbbá azt gondoljuk, hogy a fejlesztési elképzelések kidolgozását, megvalósítását és a hasznosítását csak a helyi közösségek bevonásával lehet végrehajtani. A mostani pályázatban vállalt helyzetfeltárás és a javaslatok elkészülte után lehet tényleges fejlesztések megvalósításába kezdeni. A koncepció kialakítása már önmagában is közösségszervező és közösségfejlesztő tevékenységet jelent, hiszen csak olyan fejlesztési elgondolás megvalósítására van esély, amelynek létrehozásában a helyi emberek is részt vettek. A tervezett projektek további célja az is, hogy bemutassuk a Székelyvéckén elindult fejlesztések eredményeit és hatásait. Székelyvéckén mintaértékű falufejlesztési, településkép-megőrzési és egyben turisztikai kezdeményezések indultak el.

A Fekete Pál polgármester (és képzőművész) vezetésével az eredeti állapotukban felújított parasztházak már turistákat és befektetőket vonzanak a településre, és már most látszik, hogy mindez a település népességének a fogyását és etnikai viszonyainak megváltozását meg tudja gátolni. Ilyen jellegű fejlesztési tevékenységek beindítása a Székelyvéckéhez hasonló, ugyancsak elzárt, de páratlan természeti és kulturális környezetben lévő falvak számára is lehetséges lenne. Jelen tanulmány (Szülőföld Alap által támogatott (regisztrációs kód: HU001202-001, projektfelelős: Dr. Farkas Tibor) keretében áttekintettük a megyével ill. a Kis-Küküllő mentével foglalkozó fejlesztési tanulmányokat, könyveket és cikkeket. Feldolgoztuk a Budapesti Műszaki Egyetem építészeti felméréseinek és a 2009-es falukutató tábornak az eredményeit. Helyszíni interjúkat készítettünk a települések mérvadó személyiségeivel ill. szereplőivel, valamint fotókkal dokumentáltuk a már megvalósult fejlesztéseket és a települések kulturális örökségét.

A projekt tanulmány letölthető itt >>