Sajtó

InfoNet // Sajtó


A gazdasági és kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása

2007. May 8.

A dél-szlovákiai régió, valamint az észak magyarországi terület legnagyobb része hátrányos helyzetű térség. Gazdasági és kulturális együttműködésük kihasználja a többletek és a hiányok aszinkronitásából eredő lehetőségeket. Mindkét térség, különösen a szlovákiai terület szereplői kevéssé felkészültek az uniós és a nemzeti gyakorlat elsajátítására. Ennek bizonyítéka a térségek alacsony forrásvonzó képessége. Mindamellett a projekt célterületének nagy része demográfiai és migrációs problémákkal is terhelt. Ez a körülmény pedig - egyebek között - a humán erőforrások kedvezőtlen állapotára utal.
Így "A gazdasági és kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása" című projekt általános célkitűzései a következők: a régió társadalmi és gazdasági hátrányainak mérséklése és a korábbi elkülönülésből fakadó feszültségek, bizalmatlanságok oldása. Ezen belül a projekt konkrétabb, közvetlen célkitűzése egy határon átnyúló közös információs hálózat létrehozása, az EU Rural Carrefours (EU InfoPont) hálózathoz való csatlakozás megalapozása, a gazdasági és kulturális együttműködés segítése és a térség bemutatása a külső környezetnek. E célok eléréséhez a projekt keretein belül számos problémát kell megoldani, például mérsékelni kell a hátrányos helyzetből és az együttműködés hiányosságaiból fakadó információhiányt, fejleszteni szükséges a térség gazdasági, önkormányzati és civil szereplőinek együttműködését a határ két oldalán érintett területeken, erősíteni a forrásvonzó képességet az adott régió szereplőinek együttműködése révén, valamint tájékoztatni a régión kívüli szereplőket, célcsoportokat a határ mindkét oldalán meglévő lehetőségekről, harmadik partner bekapcsolódásáról.
A projekt keretein belül kiépítenek egy információs hálózatot. Ennek folyamata a következőképpen alakul: a hálózat működéséről megvalósíthatósági tanulmányt készítenek (szlovák és magyar partner), létrehozzák a hálózat integrált honlapját (szlovák partner) és egy társadalmi–gazdasági adatbázist (szlovák és magyar partner). A gazdasági és kulturális együttműködés adatbázisát megjelentetik az interneten (magyar és szlovák partner). Az intézményi háttér megteremtése céljából a hálózat tagjai és a háttérintézmények együttműködési megállapodást kötnek, a hálózat tagjai társulást alakítanak, a hálózatot becsatlakoztatják a nemzeti intézményrendszerbe, és a szlovák partner szabályozza a kulturális és gazdasági kooperációt.
Ezen túl egy képzési programot és együttműködési tréninget is szerveznek a hálózat tagjai számára. A programot és a tananyagot a magyar partner dolgozza ki, és ő is szervezi meg és bonyolítja le a képzést és a tréninget, a szlovák partner pedig elhelyezi a tananyagot a hálózat honlapján. A projekt során kidolgozzák a Rural Carrefours (EU INFOPONT) hálózathoz való csatlakozás koncepcióját is. Három nyelvű (szlovák, magyar, angol) információs ismertető anyagot is készítenek, és azt terjesztik is.


Résztvevők:

Pro Professione Alapítvány - kapcsolattartó: Dr. Entz Géza;
Szövetség a Közös Célokért

A projekt megvalósulásának időpontja: 2006. március 1.  -  2008. február 28.

 
Pályázat:
'Interreg IIIA - Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program' program
 
Pénzügyi adatok:
támogatás: 71 136 €
nem pályázati összeg : 3 744 €
a projekt teljes költségvetése:  74 880 €

http://209.85.129.104/search?q=cache:F_d9cn_r0PkJ:www.kulturpont.hu/content.php%3Fhle_id%3D13110+pro+professione+alap%C3%ADtv%C3%A1ny&hl=hu&ct=clnk&cd=10&gl=hu